Privacybeleid

De website ellinore.net (https://ellinore.net) verzamelt slechts enkele persoonsgegevens op haar contactformulier. Deze details omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot, de volledige naam van de persoon die contact opneemt en diens e-mailadres. Verder kan hij/zij ervoor kiezen persoonlijke data in het bericht aan één van de projecten op ellinore.net te vermelden.

Bescherming

De medewerkers van de projecten Ellinore, Marble en Love2Sing doen al het mogelijke om de veiligheid van de verstrekte persoonsgegevens te waarborgen. Zij zullen deze dan ook onder geen enkel beding aan derden meedelen, tenzij hiervoor specifiek toestemming werd gegeven door de persoon die de gegevens verstrekt.

Inzage en verwijdering

De persoon die contact opnam met een van de projecten heeft het recht zijn/haar gegevens in te kijken en deze te laten verwijderen.

Een aanvraag tot inzage of verwijdering moet worden ingediend via het contactformulier op de website ellinore.net.

Bewaartermijnen

De verstrekte gegevens worden maximaal 12 maanden bewaart of – indien nodig en langer dan twaalf maanden – tot het einde van contact of uitvoering van een opdracht.