Achtergrondafbeelding: Een met gras begroeide valei kijkt uit over een watervlakte. De grootste bergtop domineert het midden van de foto.
© Wilfried Van der Sypt

Genade wordt verleend, niet afgedwongen. Zij drupt als zachte regen uit de hemel op aarde neer en brengt een dubbele zegen: zij zegent hem die geeft, hem die ontvangt.

(William Shakespeare)